Spolčo pro mladé

Společenství mladých lidí, kteří se chtějí scházet i po skončení povinné výuky náboženství. Společně se scházíme, hledáme, diskutujeme, vzděláváme se, modlíme. Hlavně jsme ale rádi spolu. Společenství se schází v pátek po mši svaté jednou za dva týdny.


Foto: Bára Sobková